Exit print mode Print Data A+ A- Undo all

Beyond The Mask (2015) หน้ากากแห่งแค้น

Beyond The Mask (2015) หน้ากากแห่งแค้น

Synopsis:

Beyond The Mask (2015) หน้ากากแห่งแค้น

เรื่องย่อ Beyond The Mask (2015) หน้ากากแห่งแค้น

ช่วงของสงครามการปฏิวัติ นักฆ่าที่วางมือแล้วใช้ชีวิตอย่างเรียบง่ายเพื่อเป็นการไถ่บาป ที่เคยปลิดชีวิตคนมามากมาย จำใจต้องออกมาเพื่อร่วมเป็นผู้ที่จะต่อสู้ในเส้นทางประกาศอิสรภาพของประเทศ

Director
Action
IMDB Rating
5.1